Våre prosjekter

Vi har mange prosjekter gående som urbant landbruk , kunst og kulturprosjekter, bygging av nytt nasjonalt kompetansesenter for dans (NORA) og prosjekter med Skien videregående skole.

I første omgang ser vi for oss å bygge ca. 250 leiligheter, med næring i alle første etasjene. Det kan også bli noen frittstående næringsbygg i tillegg til alt som skal skje på Smieøya.

Vi har i dag ferdigstilt Tømmerkaia 13 (13 leiligheter), Tømmerkaia 27 og 33 (64 leiligheter) og Tømmerkaia 38 (70 leiligheter). Alle med næring i bunn.


Her er en oversikt over prosjektene på Tømmerkaia

  • Tømmerkaia 13 – 2019
  • Tømmerkaia 27 og 33 – 2021
  • Tømmerkaia 38 – 2022
  • Tømmerkaia 8 – vår/ sommer 2023
  • Bygg 7A + B – estimert sommer 2024
  • Bygg 8 – estimert sommer 2024
  • Bro mellom Tømmerkaia og Smieøya – oppstart 2022

Vi er også i en spennende sluttfase med å planlegge resten av Tømmerkaia og Smieøya. Nettsiden vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.

Se leilighetsbygg