Hjem / Trygghet for deg som leier

Trygghet for deg som leier

Vi vet at den største bekymringen leietakere opplever i et leieforhold er usikkerheten og uforutsigbarheten i forhold til hvor lenge man får bli boende og uforutsette prishopp. Denne bekymringen ønsker vi å ta bort fra deg som leier hos oss. Vi ønsker derfor å gi deg den tryggheten og sikkerheten vi mener du fortjener.

Husleieloven regulerer leieforholdet mellom utleier og leietaker, og gir utleier mulighet til å tegne en standard leiekontrakt med en utleieperiode på 3 år.
Etter 3 år står utleier fri til å fornye kontrakten. Fornyes kontrakten vil husleien bli oppjustert etter markedsverdien, noe som kan resultere i et stort prishopp for deg som leier. Dersom utleier ikke velger å fornye leiekontrakten, blir du som leietaker tvunget til å flytte ut.

Disse rettighetene som vi har etter husleieloven, fraskriver vi oss på Tømmerkaia. Steinar Moe Eiendom er den første i Norge til å tilby alle våre leietakere tidsubestemte leiekontrakter og samtidig frasier oss retten til å markedsjustere husleien. Her blir husleien kun indeksregulert én gang per år.

Dette vil gi deg et trygt og forutsigbart leieforhold.


Her kan du bo så lenge du ønsker.