Hjem / Beboerinformasjon

Beboerinformasjon

Husleie

Husleien indeksreguleres årlig fra første januar etter at leieforholdet har vart minst ett år.

I henhold til Husleielovens regler kan husleien reguleres til markedsleie hvert tredje år. For å skape trygge boforhold for våre beboere, fraskriver vi oss retten til å markedsregulere leien.


Leieprisgaranti

Den årlige indeksreguleringen av leien skal ikke medføre at leien blir høyere enn hva tilsvarende leilighet på utleiers område på Tømmerkaia kan leies ut for ved ny utleie.


Leieperiode

Det inngås tidsubestemt leiekontrakt, hvoretter leietager er beskyttet av oppsigelsesvernet i Husleieloven. Dog gjelder det en minste leieperiode på
2 år fra innflytting. På 1-roms leilighetene (bygg 6) er minste botid satt ned til 1 år.

Etter 21 måneder kan leietager si opp leieforholdet per den 1. i hver måned med 3 månder skiftelig varsel.


Depositum

Depositumet tilsvarer 3 måneders husleie.

Depositumskontoen etableres i Handelsbanken. Kontoen åpnes i leietagers navn, og leietager opptjener alle renter som godskrives kontoen.

Utleier dekker alle kostnader til etablering av depositumskontoen.


Strøm og oppvarming

Utleier registrerer leietaker som kunde hos Eviny og leietaker vil få tilsendt etterskuddsvis faktura med 14 dagers forfall. Ved utflytting vil utleier sende flyttemelding til Eviny.

Eventuelt mislighold av kundeforholdet med Eviny vil være å regne som brudd på husleiekontrakten og kan medføre oppsigelse.

Utleier bestiller strøm og fjernvarme ved innflytting. Leietaker kan fritt endre strømleverandør etter eget ønske i etterkant.


TV og internett

Det er installert fiber fra HomeNet i alle leilighetene.

TV leveres av RiksTV eller Viasat.
Internett og/eller TV pakker kan bestilles på homenet.no
Kundeservice: 38 99 01 00


Parkering

Parkeringen på Tømmerkaia driftes av APCOA Parking.

Området har skiltgjennkjenningskamera som starter og stopper parkeringstiden automatisk. Besøkende kan benytte appen APCOA FLOW eller Easypay appen som automatisk belaster kredittkortet ved avsluttet parkering, betalingsautomaten, betale online etter endt parkering, eller ikke foreta seg noe, og få faktura i posten. Det gjøres oppmerksom på at dersom man får faktura i posten vil det påløpe et fakturagebyr i tillegg.

Man kan leie parkeringsplass ved å kontakte APCOA Parking på 22 05 75 00 / kundesenter@apcoa.no. Da inngår man en månedlig leieavtale og kan benytte både garasjeanlegget og andre oppmerkede parkeringsplasser på Tømmerkaia.