Hjem / Informasjon / Tyrilisenteret – en ressurs for nærmiljøet på Tømmerkaia

Tyrilisenteret – en ressurs for nærmiljøet på Tømmerkaia

Tyrili ble startet i 1980, og består av åtte behandlingssentre. Ved sentrene får mennesker med rusproblematikk langtids døgnbehandling og helhetlig hjelp for å legge en ny kurs i livet. De siste 25 årene har stiftelsen hatt et godt samarbeid med Steinar Moe Eiendom.

Seilbåt i havn på Tømmerkaia
Tyrili ble startet i 1980, og består av åtte behandlingssentre. Ved sentrene får mennesker med rusproblematikk langtids døgnbehandling og helhetlig hjelp for å legge en ny kurs i livet. De siste 25 årene har stiftelsen hatt et godt samarbeid med Steinar Moe Eiendom.

Et godt samarbeid

«Samarbeidet startet i Oslo, der Steinar Moe Eiendom bygde behandlingssteder som Tyrili leide. Tyrili bidro på sin side med vedlikehold i nærområdet. Dette ble en kjempesuksess både for oss og Steinar Moe Eiendom», forklarer Anders Dalsaune Jansen, leder ved Tyrilistiftelsen.

Tyrili hadde lokaler i Skien som de hadde vokst ut av, og de trengte et nytt og moderne behandlingssenter. Da passet det bra at Steinar Moe Eiendom var i gang med å planlegge en ny bydel på Tømmerkaia.

«På Tømmerkaia fikk vi mulighet til å lage et helt nytt bygg som er designet og skapt til vårt formål. Bygget stod klart for tre år siden, og det har blitt en fantastisk lokasjon. Her har vi en helt unik beliggenhet, og den blir bare flottere etter hvert som mer og mer av Skiens nye bydel står klar», forteller Anders entusiastisk.

 

En positiv del av bybildet

På Tømmerkaia bygges det både boliger og næringslokaler, og Tyrili ser positivt på utviklingen.

«Vi har et godt samarbeid med flere bedrifter i byen, og nå kan vi være med på å forme det nye tilbudet i sentrum. Her kan vi være med som en positiv og synlig del av bybildet».

Tyrilis pasienter er voksne mennesker som er under behandling frivillig. Tilbudet er rusfritt, og pasientene får hjelp gjennom tydelige og trygge rammer. En del av behandlingen er å delta i arbeidstrening og aktivisering, blant annet gjennom vedlikehold av nærområdet.

«Vi blir ofte møtt med skepsis når vi etablerer et behandlingssenter på et nytt sted. Mange er redde for å få rusavhengige inn i nabolaget. Heldigvis får vi utelukkende positive tilbakemeldinger om at vi oppleves som en ressurs», forteller Anders.

 

Vedlikeholder nærområdet

Hos Tyrilisenteret i Skien er det rundt 26 pasienter som i gjennomsnitt bor og lever ved senteret i 9-12 måneder. Pasientene deltar på felles samlinger, gruppeterapi, individuell terapi og arbeidstrening.

«Aktivitet og arbeid er en del av samarbeidet vi har med Steinar Moe Eiendom, og er det som blir mest synlig for nærområdet. Vi har arbeidslag gjennom dagen, der pasienter og medarbeidere i fellesskap blant annet gjør vedlikehold og forefallende arbeid på utearealene i nabolaget».

Mange av pasientene begynner også i arbeid på dagtid andre steder mens de fortsatt bor på Tyrili. Egne jobbspesialister ved senteret hjelper til med å finne riktig jobb til hver enkelt. Målet er at alle skal ha fått tilbud om jobb eller hjelp til å finne jobb før de flytter ut.

«Vi prøver så godt vi kan å ha gode prosjekter som er nyttige både for pasienter og lokalmiljøet. Vi ønsker å være en ressurs, samtidig som pasientene får en mer reell trening på arbeid og aktivitet», forklarer Anders.

På Tømmerkaia er Tyrili blant annet med på prosjektet Urban dyrking, som er inspirert av klosterets dyrking på området. Her bidrar senteret med tilrettelegging av parken og hjelper til med å få området i stand. Les mer om Urban dyrking

 

Givende fritidsaktiviteter

Selv om pasientene ved Tyrili er gode på å jobbe, er også fritidsaktiviteter en viktig del av hverdagen. På Smieøya disponerer enheten et bygg til kreative aktiviteter og andre prosjekter. I tillegg har beliggenheten rett ved bryggekanten gitt dem nærhet til en fritidsaktivitet som ligger deres hjerte ekstra nært.

«Vi eier en seilskute som heter Ty, som er en meget populær aktivitet både blant pasienter og medarbeidere. Vi er ofte ute på tur, og vi bruker mye tid på pussing og vedlikehold. Pasientene blir båtvante, og kan ta skipperlappen hvis de ønsker det. I tillegg har vi lang tradisjon for å delta i Nordisk seilas med både pasienter og medarbeidere», avslutter Anders.

Nå ser Tyrilisenteret i Skien frem til at enda mer av Tømmerkaia skal stå klar, og gleder seg til å gjøre sitt for å gjøre Skiens nye bydel til et godt sted å være.