Hjem / Informasjon / Historisk arv

Historisk arv

Klosterøya har en lang historie, som strekker seg fra religion og klostre til næring og industri. Denne kulturarven skal vernes for fremtiden og tilgjengeliggjøres for dagens beboere.

Klosterøya har en lang historie, som strekker seg fra religion og klostre til næring og industri. Denne kulturarven skal vernes for fremtiden og tilgjengeliggjøres for dagens beboere.

Gimsøy kloster

Det var på Klosterøya at lendmann Dag Eilivsson valgte å reise Gimsøy kloster en gang før 1150. Gjennom 400 år spilte klosteret en betydelig rolle som religiøst senter og handelspartner. Benediktinerklosteret var nok det første nonneklosteret i Norge. Klosterhistorien inspirerer i arbeidet med urbant landbruk.

 

Smieøya og Telemarkskanalen regionalpark

PM5-bygget på Smieøya er Norges første fredede industribygning og et av Telemarks viktigste tekniskindustrielle kulturminner. Den gamle «Papirmaskin 5» ligger midt i Skien sentrum, og med sine vannspeil på begge sider, forteller den om fylkets og landets tidlige industrihistorie.

Etter å ha stått tomt og forfalt i mer enn 50 år, skal PM5 rustes opp og fylles med ulike aktiviteter og opplevelser. Hele området skal nå transformeres til en grønn og urban bydel med kunst, kultur, restauranter og barer. Det skal være et lavterskeltilbud for alle som ønsker. Øya har store grøntarealer og muligheter for ulike arrangementer året rundt.

Rett ved siden av bygget ligger den første slusen i Telemarkskanalen, ferdigstilt i 1892. Telemarkskanalen, som begynner ved vår eiendom på Smieøya, er i dag en nasjonal turistattraksjon. Åtte sluseanlegg med i alt 18 slusekamre løfter båter og passasjerer 72 meter fra starten ved Smieøya og til enden av kanalen i Dalen 105 kilometer innover i fylket.

Skien kommune skal bygge bro fra Smieøya over til Tømmerkaia som vil være en del av «Bryggevannet rundt».

 

Industri – Union Skien Papirfabrikk

Den første industrien vi kjenner til er fra 1546, da den første Gimsøydaleren ble produsert på Klosterøya. Men det er tre- og papirindustrien som har preget Klosterøya og Smieøya helt inn i vår tid. Det ble opprettet sagbruk og tømmerfløting kom i gang på 1600-tallet. Området ble kjøpt opp av Union Skien Papirfabrikk i 1916 og ble nedlagt i 2005. PM5 og Spriten transformeres fra industrielle produksjonslokaler til kunst og kultur.