Hjem / Praktisk informasjon (inn- og utflytting) / UTFLYTTING – praktisk informasjon etter oppsigelse av leieforholdet