Hjem / Informasjon / Grønn bydel – urbant landbruk

Grønn bydel – urbant landbruk

Vi synes dyrking på en nedlagt industritomt er spennende, og ønsker å skape en grønn, urban og bærekraftig bydel. Et dyrkingsprosjekt på Tømmerkaia vil berøre mange mennesker i ulike aldersgrupper og samfunnslag. Fellesnevnere: livsmestring, helse, selvforsyning, bærekraftig utvikling, forskning, god agronomi og matglede.

Vi synes dyrking på en nedlagt industritomt er spennende, og ønsker å skape en grønn, urban og bærekraftig bydel. Et dyrkingsprosjekt på Tømmerkaia vil berøre mange mennesker i ulike aldersgrupper og samfunnslag. Fellesnevnere: livsmestring, helse, selvforsyning, bærekraftig utvikling, forskning, god agronomi og matglede.

Urban dyrking på nedlagt industritomt

Er det mulig å dyrke mat på en gammel industritomt? Svaret er ja! Bærekraftige metoder er nå innarbeidet i alle utviklingsfaser, og dyrkingsgruppen forsker på plantenes evne til å rense jord. Elever ved kjemi- og forskningslinjen ved Skien videregående skole deltar på workshops og flere klasser vil involveres.

Under klostertiden var stedet i høyeste grad bærekraftig. Å gi nytt liv til gammel kunnskap om planteliv er viktig i prosjektet. Vi tar fram nonnenes hverdagsliv og dyrking av vekster. Hagen som et meditativt rom med symbolsk betydning er spennende. Planter som kulturbærere vil involvere folk som er interessert i botanikk og historie.

 

Visjonen er å skape temahager for dyrking av nyttevekster

Urbant landbruk er et helhetlig konsept for bydelen, der uteområdene, parkene og bygningene brukes som steder for landbruksaktiviteter. Ulike typer nyttehager skal etableres forskjellige steder på tomten: fruktskog, klosterhage, urtehage, vegghage, vannhage og veksthus. Urbant landbruk vil tilby meningsfylte aktiviteter, der folk kan reparere, eksperimentere og skape et levende miljø sammen.

I parken ved Skien videregående skole jobber Steinar Moe Eiendom sammen med fylkeskommunen, skolen og Århus gård for å skape en vakker park som også skal være fylt med spennende innhold. Våre planer er å lage et vannelement hvor skolen skal lage et lite kraftverk som kan drive lysene i nærheten og sammen med elevene lære om historien til Klosterøya gjennom mikrotømring. Lyd kunstverket 1110 vil bli en spennende opplevelse for store og små. Det jobbes også med planer for en fruktskog, våtmark, pyrolab, biolab og et drivhus som kan inneholde forskjellige eksotiske planter.