Historisk arv

Gimsøy kloster

Det var på Klosterøya at lendmann Dag Eilivsson valgte å reise Gimsøy kloster en gang før 1150. Gjennom 400 år spilte klosteret en betydelig rolle som religiøst senter og handelspartner. Benediktinerklosteret var nok det første nonneklosteret i Norge. Klosterhistorien inspirerer i arbeidet med urbant landbruk.

Smieøya og Telemarkskanalen regionalpark

PM5-bygget på Smieøya er fredet og et av Telemarks viktigste tekniskindustrielle kulturminner. Den gamle «Papirmaskin 5» ligger midt i Skien sentrum, og forteller om fylkets og landets tidlige industrihistorie. Rett ved siden av bygget ligger den første slusen i Telemarkskanalen, ferdigstilt i 1892. Telemarkskanalen, som begynner ved vår eiendom på Smieøya, er i dag en nasjonal turistattraksjon. Åtte sluseanlegg med i alt 18 slusekamre løfter båter og passasjerer 72 meter fra starten ved Smieøya og til enden av kanalen i Dalen 105 kilometer innover i fylket.

Industri – Union Skien Papirfabrikk

Den første industrien vi kjenner til er fra 1546, da den første Gimsøydaleren ble produsert på Klosterøya. Men det er tre- og papirindustrien som har preget Klosterøya og Smieøya helt inn i vår tid. Det ble opprettet sagbruk og tømmerfløting kom i gang på 1600-tallet. Området ble kjøpt opp av Union Skien Papirfabrikk i 1916 og ble nedlagt i 2005. PM5 og Spriten transformeres fra industrielle produksjonslokaler til kunst og kultur.

Et godt sted å leve

Meld deg på vårt nyhetsbrev